POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - BASIC (TCR), ADVANCED (TFR), PRACTICAL, EXPERT (TLS)

21. 7. 2024 - Basic - střelnice Alfashooting Plzeň


Kurz Basic, je zaměřen na poskytování první pomoci v mimořádných situacích za použití improvizovaných a zdravotnických prostředků pro použití v krizových situacích. Kurz zahrnuje ošetřování v každodenním životě stejně jako na ošetřování pod palbou. Důraz je kladen na poskytnutí první pomoci při poranění řeznou a střelnou zbraní. Kurz Vás naučí používat základní pomůcky jako je turniket, tlakový obvaz a jiné. Kurz naučí sestavení a použití osobní lékárny, (IFAK), stejně jako sestavení a použití velkého batohu zaměřeného na ošetření. Kurz zahrnuje i evakuaci z krizové zóny, třídění zranění a předání do odborné péče. Kurz obsahuje modelové situace za použití střelné zbraně, s předmětem vyhodnocení a vyřešení situace, prvotní ošetření, evakuace, ošetření v bezpečném prostoru, předání osoby do další péče IZS

 • Časová dotace kurzu 8 hodin
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU
 • Cena: 2600 Kč

Kurz Practic, je zaměřen celý den na provádění modelových situací a zdravotnických technik formou opakování daných úkonů a postupů. Kurz je praktickým nácvikem všeho, co bylo v rámci kurzu Basic a Advanced. Kurz je určen pro absolventy kurzů Basic a Advanced.

 • Časová dotace kurzu 8 hodin
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU
 • Cena: 2600 Kč

Kurz Advanced, navazuje na první kurz BASIC a je podmínkou účasti na tomto kurzu, absolvovat kurz BASIC. Kurz dále rozvíjí a navazuje na veškeré dovednosti získané na kurzu BASIC. Prohlubuje potřebné znalosti v oblasti poskytování první pomoci v taktickém prostředí. Kurz je také zaměřen na problematiku poskytování první pomoci v případě dopravních nehod, výbuchu průmyslového nebo NVS, hromadných neštěstí, taktiku první pomoci v případě AMOK a mnohé další. Kurz obsahuje modelové situace za použití střelné zbraně, simulačních prostředků s předmětem vyhodnocení a vyřešení situace, prvotní ošetření, třídění raněných, evakuace, ošetření v bezpečném prostoru, předání osoby do další péče IZS.

 • Časová dotace kurzu 16 hodin, rozděleno do dvou dní
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU
 • Cena: 4000 Kč

Kurz Expert, navazuje na předchozí kurzy, podmínkou účasti je absolvování kurzu Advanced. Součástí kurzu je péče o zraněného v době odsunu, zajištění dýchacích cest, fixace páteře, řešení tenzního pneumotoraxu. Modelové situace zaměřené na péči o zraněné v shromaždišti raněných a řešení taktických situací v souvislosti s péčí o zraněné v taktickém prostředí. Kurz je ideální i pro jednotlivce, kteří chtějí absolvovat kurz taktické první pomoci, a přitom nejsou součástí bezpeční složky a není předpoklad že budou součástí prvosledového teamu.

 • Časová dotace kurzu 24 hodin, tři dny
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU
 • Cena: 5000 Kč

Kurzy jsou určeny pro každého bez rozdílu zkušeností, vybavení nebo fyzických dispozic. Kurz je možné absolvovat bez zbrojního průkazu.

Součástí všech kurzů je potřebné vybavení pro výcvik a je zahrnuto v ceně kurzu. V ceně se dále promítá instruktor, pronájem prostor pro výcvik a pronájem střelnice.

Kurzy jsou akreditované pro ozbrojené složky
Vybavení pro účastníky:

 • vlastní palná zbraň (možnost zapůjčení na místě)
 • střelivo 150 ks
 • zbrojní průkaz, průkaz/y zbraně, doklad totožnosti
 • ochranné pomůcky (ochrana zraku a sluchu)
 • vhodné oblečení a obuv pro vnitřní střelnici
 • parkování zajištěno na místě
 • psací potřeby pro případné poznámky
 • pouzdro na zbraň a zásobníky
 • taktické doplňky, dle možností a volby střelce
 • zdravotnické pomůcky a vybavení bude poskytnuto v rámci ceny kurzu
 • jídlo pití v rámci časové dotace, možnost objednání jídla, možnost zakoupení pití na střelnici
 • po dohodě možnost přespání na střelnici s veškerým zázemím
 • kurzy je možné absolvovat bez ZP a beze zbraní