Poskytování první pomoci v taktickém prostředí - Basic


Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci v mimořádných situacích za použití improvizovaných a zdravotnických prostředků pro použití v krizových situacích. Kurz zahrnuje ošetřování v každodenním životě stejně jako na ošetřování pod palbou. Důraz je kladen na poskytnutí první pomoci při poranění řeznou a střelnou zbraní. Kurz naučí používat základní pomůcky jako je turniket, tlakový obvaz a jiné.

Kurz naučí sestavení a použití osobní lékárny, (IFAK), stejně jako sestavení a použití velkého batohu zaměřeného na ošetření. Kurz zahrnuje i evakuaci z krizové zóny, třídění zranění a předání do odborné péče.

Kurz obsahuje modelové situace za použití střelné zbraně, s předmětem vyhodnocení a vyřešení situace, prvotní ošetření, evakuace, ošetření v bezpečném prostoru, předání osoby do další péče IZS.

Kurz je určen pro každého bez rozdílu zkušeností, vybavení nebo fyzických dispozic. Kurz je možné absolvovat bez zbrojního průkazu.

 • Časová dotace kurzu 16 hodin, rozděleno do dvou dní
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU
 • Cena: 3900 KčNáplň kurzu

 • seznámení s poskytováním první pomoci v taktickém prostředí
 • řešení život ohrožující stavy
 • řešení akutních stavů a poranění dle protokolu MARCH
 • péče o raněné v nekomfortním prostředí
 • modelové situace
 • seznámení se zdravotnickým materiálem a jeho použití
 • sebe ošetření při bezpečnostním incidentu
 • kurz je cílen na reálné použití v každodenním životě

Vybavení pro účastníky:

 • vlastní palná zbraň (možnost zapůjčení na místě)
 • střelivo 150 ks
 • zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad totožnosti
 • ochranné pomůcky (ochrana zraku a sluchu)
 • vhodné oblečení a obuv pro vnitřní střelnici
 • parkování zajištěno na místě
 • psací potřeby pro případné poznámky
 • pouzdro na zbraň a zásobníky
 • taktické doplňky, dle možností a volby střelce
 • zdravotnické pomůcky a vybavení bude poskytnuto v rámci ceny kurzu
 • jídlo pití v rámci časové dotace, možnost objednání jídla, možnost zakoupení pití na střelnici
 • po dohodě možnost přespání na střelnici s veškerým zázemím