Kurz přesné střelby z dlouhých zbraní

25. 11. 2023 - střelnice Ludvíkovice Děčín


Kurz je zaměřen na osvojení si střeleckých návyků pro přesnou střelbu z dlouhé zbraně, a to jak odstřelovací pušky, tak útočné pušky pro střelbu na dlouhou vzdálenost. Kurz obsahuje základní a pokročilé seznámení se zbraní, optickým zaměřovačem, práce s kolimátorem na delší vzdálenost. Příprava stanoviště, vedení střeleckého deníku, vedení odstřelovačského deníku. Základy balistiky, rozdíly v délce hlavně, nábojích a vývrtu. Přesná střelba na vzdálenost od 50 do 300 m. Střelba z různých poloh, střelba ve spolupráci ve dvojicích. Netradiční střelecké polohy. Základy maskování. Taktická střelba na dlouhou vzdálenost. Střelba různých střeleckých cvičení na přesnost, čas, správné vyhodnocení cíle a mnohé další. Kurz je vždy přizpůsoben danému ročnímu období v rámci maskování, balistiky a střeleckých cvičení. Kurz je vhodný pro každého držitele střelné zbraně od začátečníka až po profesionála bez rozdílu zkušeností, fyzické kondice nebo vybavení.

 • Časová dotace kurzu 7h
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU
 • Cena: 2700 KčNáplň kurzu

 • seznámení se zbraní a optickým zaměřovačem
 • vybudování střeleckého stanoviště
 • přesná střelba 50 m – 300 m
 • taktická střelba 50 – 300 m
 • balistika vnitřní, vnější, přechodová a terminální v souvislosti se střelbou v rámci daného prostředí
 • střelba z různých poloh
 • práce s deníkem přesné střelby
 • spolupráce ve dvojicích při střelbě
 • měření vzdálenosti, vyhledání a rozpoznání cíle
 • střelba v časové tísni
 • práce se zaměřovací osnovou

Vybavení pro účastníky:

 • dlouhá palná zbraň pro přesnou střelbu, (možnost zapůjčení zbraně)
 • střelivo 60 ks na zbraň, na osobu
 • zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad totožnosti
 • taktické doplňky, dle možností a volby střelce
 • maskovací prostředky dle možností a volby střelce
 • střelecký deník, (možnost pořízení na místě)
 • ochranné pomůcky (ochrana zraku a sluchu)
 • vhodné oblečení a obuv pro venkovní střelnici,
 • parkování zajištěno na místě
 • psací potřeby pro případné poznámky
 • střelecká podložka