Střelecké kurzy

Nabízíme komplexní nabídku kurzů s cílem naučit Vás ovládat Vaši střelnou zbraň do posledního detailu a pro použití jak v každodenním životě, tak i v mimořádných situacích. Z našeho portfolia kurzů si vybere každý od začátečníka, až po pokročilého střelce. V naší nabídce naleznete i kurzy speciální, jako je Kurz ochrany VIP osob pro každodenní využití, k obraně Vás i Vašich nejbližších, speciální kurz na zbraně II. světové války, nebo kurz pro ozbrojené složky. Samozřejmostí je sekce pro VIP klienty, kde si můžete zvolit svého instruktora, potřebný čas na střelnici, zapůjčení zbraní, poskytnutí munice, případně skladbu kurzu dle Vašich představ.

Aktuálně vypsané termíny kurzů

Individuální střelecký kurz VIP - termín po dohodě
Pistole - Univerzální střelec, Dynamika střelby - Plzeň 26.3.2022 (PLNĚ OBSAZENO)
Pistole - Univerzální střelec, Dynamika střelby - Děčín-Ludvíkovice 27.3.2022 (PLNĚ OBSAZENO)
Pistole - Univerzální střelec, Dynamika střelby - Plzeň 23.4.2022
Pistole - Univerzální střelec, Dynamika střelby - Děčín-Ludvíkovice 24.4.2022
Kurz puška - pistole a poskytování první pomoci - střelnice Alfashooting 22.5.2022
Kurz pistole - Obranná střelba, ochrana osoby blízké - Děčín-Ludvíkovice 11.6.2022
Kurz pistole - Obranná střelba, ochrana osoby blízké - střelnice Alfashooting 12.6.2022Základní střelecké kurzy

Krátká střelná zbraň – Základní kurz

Přinášíme Vám střelecký kurz na pistoli. Kurz obsahuje kompletní střeleckou abecedu od základů až po dynamickou střelbu. Postoj, držení zbraně, míření, přenášení, odstraňování závad, přebíjení, balistika, základy dynamické střelby. Kurz je vhodný pro každého držitele střelné zbraně od začátečníka až po profesionála bez rozdílu zkušeností, fyzické kondice nebo vybavení. Kurz je možné absolvovat s osobou Vám blízkou, kterou chcete případně zasvětit do střelby, nebo pro osobu která si to chce s Vámi vyzkoušet. Všechny cvičení jsou koncipovány tak, že postačí jedna zbraň s dostatkem střeliva do dvojice. Máte problém s úchopem, domířením, výběrem doplňků, střeliva nebo si jen chcete dopilovat nebo zopakovat techniku pak je to pro Vás. Kurz je možné absolvovat s jakýmkoliv typem zbraně (pistole, revolver) a ráže. Kurz je jako všechny naše kurzy stavěn pro každodenní potřebu do reálných situací.


 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč

Krátká střelná zbraň – Univerzální střelec

Kurz pistole (krátké střelné zbraně). Náplní kurzu je dynamická střelba, získání pokročilých střeleckých návyků a dovedností s praktickým vyzkoušením při střelbě. Kurz zahrnuje všechny složky praktické a obrané střelby, ochrana osoby blízké za použití střelné zbraně, obrana proti střelné zbrani, taktický postup střelby při obraně domova, evakuace při použití střelné zbraně z ohroženého prostoru. Účelem není rozdělit vše do několika kurzů nebo úrovní, jak bývá zvykem, ale cílem je poskytnout maximum v jednom kurzu a do budoucna získané znalosti dále rozvíjet.

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé střelce. Cílem není vystřílet mnoho munice bez cíle ale získání praktických dovedností pro každodenní i mimořádné situace za použití střelné zbraně. Výcvik bude probíhat jak ve venkovních prostorech střelnice, tak v krytém prostředí při nácviku taktiky a některých praktických technik se zbraní. Kurz je situován do každodenního prostředí a případných krizových situací s důrazem na praktické využití.

 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč

Útočná puška - Základní kurz

Základní kurz útočné pušky (dlouhé zbraně), pro začátečníky, čerstvé držitele zbrojního průkazu, čerstvé vlastníky nové útočné pušky (dlouhé zbraně). Kurz zahrnuje základní seznámení se zbraní, rozebrání a složení zbraně, údržba zbraně, uchovávání zbraně a střeliva, čištění zbraně, vhodné nošení zbraně v souvislosti s počasím, ročním obdobím, druhu činnosti (pracovní čas, volný čas, cestování), základní právní legislativa v souvislosti s použitím a nošením zbraně, uvedení praktických příkladů. Seznámení s vhodným střelivem do konkrétní zbraně, vlastnosti a vhodnost použití střeliva v rámci prostředí, obrany, lovu a v souvislosti s právní legislativou.

Praktická střelba: držení zbraně, základní střelecké postoje, míření, spouštění, střelba. Procvičení základních střeleckých technik, odstraňování závad, přebíjení zbraně, navedení zbraně na cíl, reset spouště, mířená střelba a praxe v obranné střelbě. Různé držení a úchopy dlouhé zbraně, použití střeleckých řemenů a doplňků. Využití opticko-zaměřovacích prostředků, jejich montáž, nastřelení zbraně, praktické využití, výhody a nevýhody použití zaměřovacích prostředků. Základní pojetí o balistice u dlouhé zbraně.

 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč

Útočná puška – Univerzální střelec

Pokročilý kurz útočná puška (dlouhá střelná zbraň). Náplní kurzu je dynamická střelba, získání pokročilých střeleckých návyků a dovedností s praktickým vyzkoušením při střelbě.

střelba za chůze vpřed i vzad, střelba za pohybu do různých stran, střelba z poza krytu, základní a pokročilé střelecké polohy, využití střeleckých poloh v různém prostředí a situacích, tasení, nabití, střelba, přebíjení a odstranění závad při navození kritické situace, cvičení střelby pod stresem a přiměřené zátěži, přenášení střelby na různé cíle a vzdálenosti, střelba za využití střeleckého řemenu a dalších taktických pomůcek, pokročilé techniky využití optickozameřovacích prostředků, využití dlouhé zbraně k obraně a útoku bez použití střelby, spolupráce ve dvojicích, střelba v neobvyklém prostředí a situacích s využitím v praxi, využití opory pro střelnou dlouhou zbraň,základní představa o balistice při střelbě na delší vzdálenost, přesun a evakuace z ohrožených prostor při použití střelné zbraně, adaptováno na reálné prostředí (město, domov, nákupní centrum a jiné)

 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč

Tactická brokovnice – Home Defence

Kurz brokovnice pro základní, obranné, lovecké a bojové využití. Kurz zahrnuje základní seznámení se zbraní, rozebrání a složení zbraně, údržba zbraně, uchovávání zbraně a střeliva, čištění zbraně, vhodné nošení zbraně v souvislosti s počasím, ročním obdobím, druhu činnosti (pracovní čas, volný čas, lov, obrana, cestování), základní právní legislativa v souvislosti s použitím a nošením zbraně, uvedení praktických příkladů. Seznámení s vhodným střelivem do konkrétní zbraně, vlastnosti a vhodnost použití střeliva v rámci prostředí, obrany, lovu a v souvislosti s právní legislativou. Seznámení s různými druhy střeliva, dle velikosti a účelu použití. Základní pojednání o balistice při použití brokovnice. Kurz je rozdělen na dvě části Basic – základní techniky a použití a Advance – pokročilé techniky střelby.

Praktická střelba: držení zbraně, základní střelecké postoje, míření, spouštění, střelba. Procvičení základních střeleckých technik, odstraňování závad, přebíjení zbraně, mířená střelba, praxe v obranné střelbě s brokovnicí, záměna munice při střelbě dle účelu, vzdálenosti a charakteristice cíle. Obrana a útok s brokovnicí bez použití střelby, způsob nošení, využití základních a nestandartních střeleckých poloh.

 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč


Speciální střelecké kurzy

V.I.P. - Close Protection

Kurz obrany a střelby při ochraně zájmové, VIP nebo blízké osoby. Získání střeleckých a obranných návyků a střeleckých technik pro obranu své a zejména zájmové, chráněné osoby. Základní pravidla pro střelbu s chráněnou osobou. Využití a druhy balistických prostředků, vhodnost výběru zbraně nebo zbraní pro chráněnou osobu. Spolupráce chráněné osoby a střelce. Vysvětlení postupu při ochraně osob v rámci platné právní legislativy.

Praktická střelba: střelba za využití krytu, střelba na místě bez přesunu při chránění osoby. Střelba za pohybu, ústupové techniky za využití a získání krytu, střelba za stresové a krizové situace. Praktické střelecké cvičení s obměnou variant útoku a ústupu. Střelecké techniky VIP ochrany s krátkou i dlouhou zbraní.

Kurz je vhodný i pro rodinné nebo blízké příslušníky, kteří se mohou zúčastnit jako chráněné osoby a získat praktickou zkušenost při použití zbraně v rámci sebeobrany.

Pokud si s sebou přivedete chráněnou osobu, tak tato osoba za účast na kurzu neplatí.

 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč

C.Q.B. - Taktika pohybu v objektu

Ochrana Vašeho obydlí, vstupy do místností, pohyb v objektu, slabiny a výhody Vašeho obydlí, propustnost stavebních materiálů s praktickou ukázkou. Modelové situace za použití střelby, techniky CQB pro každodenní využití při ochraně Vašeho obydlí. Kurz lze absolvovat s krátkou i s dlouhou zbraní. Přímo na střelnici je pro potřeby kurzu vytvořen modelový objekt s možností střelby.


 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 1500Kč

Kurz poskytování první pomoci v taktickém prostředí

Přinášíme Vám unikátní kurz první pomoci v taktickém prostředí aplikovaný na každodenní použití při záchraně života a zdraví Vašeho tak i Vašich blízkých. Kurz obsahuje jak teoretickou část tak i praktickou část z reálnými modelovými situacemi a to i za použití střelné zbraně. Součástí kurzu je představení základního i pokročilého vybavení pro zdravotní přípravu a nácvik praktického použití. Kurz je veden instruktorem s mnohaletou praxí v oboru.


 • Časová dotace kurzu 8h
 • Cena: 2000Kč

Individuální střelecký kurz VIP - pistole

 • Instruktoři k dispozici jen pro Vás po celou dobu kurzu
 • Střelnice dle Vašeho výběru kdekoliv v ČR
 • Případné zapůjčení zbraně, zásobníků a taktického příslušenství
 • Zajištění střeliva pro Vaši zbraň
 • Zajištění ochranných pomůcek
 • Zajištění terčů, záslepek a ostatního vybavení pro kurz
 • Základní pojednání o balistice, nošení zbraně, čištění zbraně, použití střelné zbraně v souladu s platnou právní legislativou
 • Doba výuky až 8 hodin
 • Počet osob dle domluvy

Zaměření dle Vašeho výběru například:

 • Základní střelecké a obranné techniky
 • Pokročilé střelecké a obranné techniky
 • Ochrana osoby blízké za použití střelné zbraně
 • Nácvik základních poloh
 • Pokročilé a nestandartní polohy
 • Dle specifik našich kurzů

Zbraně k zapůjčení: Glock 17, Glock 19, CZ P10C, CZ 75D Compact

 • Základní cena včetně jednoho instruktora 6000 Kč
 • Zapůjčení zbraně, dva kusy zásobníků na zbraň, pouzdro na zbraň, pouzdro na zásobníky, opasek: 1000 Kč
 • Munice dle aktuálního ceníku a dle počtu střeliva
 • Střelnice – dle aktuálního ceníku Vámi zvolené střelnice
 • Ochranné pomůcky (brýle, sluchátka): 200 Kč

Konečná specifika a cena kurzu bude dojednána s klientem, telefonicky, písemně nebo osobně dle přání klienta

Rezervace místa na kurzu

Po přijetí rezervace Vám bude automaticky odeslán email s platebními udaji. Po zaplacení zálohy obdržíte potvrzení a propozice ke kurzu.Street address, P.O. box, company name, c/o


Město


PSČ